පොහොර මිල අඩුකෙරේ

දේශීය වෙළෙඳපොළේ පොහොර මිල අඩුකිරීමට පෞද්ගලික සමාගම් කිහිපයක් තීරණය කර තිබේ. කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පැවසුවේ මේ සම්බන්ධයෙන් අදාළ

Read more

ඔක්තෝබර් මාසය පෝෂණ මාසය වශයෙන් නම් කෙරේ

ලබන ඔක්තෝබර් මාසය ජාතික පෝෂණ මාසය වශයෙන් නම් කෙරේ. අඩු වියදමකින් පෝෂණය සුරකිමු, දැනුවත් වෙමු, ආදේශක සොයමු, වවමු, බෙදා ගනිමු

Read more

ශ‍්‍රී ලංකාවේ දස දහසකට මැලේසියාවෙ රැකියා අවස්ථා

ශ‍්‍රී ලංකාවේ දස දහසකට රැකියා අවස්ථා සැලසීමට මැලේසියානු අමාත්‍ය මණ්ඩලය එකඟතාව පළ කරයි. එරට මානව සම්පත් අමාත්‍ය එම්. සරවනන් මහතා

Read more