වකුගඩු ආශ්‍රීත ගල් ඉවත් කිරිමේ නවීනතම සැත්කම් කළුතර දිස්ත්‍රික් රෝහලේදී

රෝගීයා නිර්වින්ධනය නොකර වකුගඩු ගල් ඉවත් කිරීමේ සැත්කමක් කළුතර දිස්ත්‍රික් රෝහලේදී සිදුකෙරේ. මෙරට එවැනි සැත්කමක් කෙරුණු පළමු අවස්ථාව මෙයයි. රෝගියාගේ

Read more

කොරෝනා එන්නත නොගත් අය පිළිබඳව තොරතුරු එක්රැස් කෙරේ

වයස අවුරුදු 60 ට වැඩි අයගෙන් 85000 ක් පමණ මෙතෙක් කොරෝනා එන්නත ලබාගෙන නොමැති බව වාර්තාවෙයි. ඔවුන්ගෙන් තොරතුරු ග්‍රාම නිලධාරීන්ගේ

Read more