කැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගය ඇහැලියගොඩ දක්වා දීර්ඝ කිරීමට අවධානය

කැලණිවැලි දුම්රිය මාර්ගය ඇහැලියගොඩ දක්වා දීර්ඝ කිරීමට අවධානය යොමුකර ඇති බව දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරි ධම්මික ජයසුන්දර මහතා පවසයි. කොළඹ කොටුව සිට

Read more

කිරිපිටි හිගය ලබන සඳුදා වනවිට අවසන්- ග්‍රැම් 400 පැකට්ටුව රුපියල් 480 කට

වෙළෙඳපොළ කිරිපිටි හිගය ලබන සදුදා වනවිට අවසන් වනු ඇතැයි කිරිපිටි ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය පවසයි. රජය කිරිපිටි සදහා පනවා තිබු පාලන මිල

Read more