විප්ලවීය වෙනස නියත වශයෙන්ම සිදුකරන බව ජනපති අවධාරණය කරයි

ජනතාව බලාපොරොත්තු වූ විප්ලවීය වෙනස අනිවාර්යයෙන්ම සිදුකරන බව ජනාධිපතිතුමන් පවසයි. ඒ වැඩ නිමකළ මාර්ග 1,500ක් එකම දිනයකදී විවෘත කර ජනතා

Read more

ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වරට වැඩිම පිරිසකගේ දායකත්වයෙන් අය වැයක්

මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාගේ මග පෙන්වීම හා මුදල් අමාත්‍යාංශයේ සෘජු මැදිහත්වීමෙන් ආයතන, සංවිධාන සහ පුද්ගලයින් විශාල සංඛ්‍යාවක් 2022 අයවැය

Read more

භාවිතයෙන් ඉවත්කළ ICU ඇඳන්වලට නැවත පණ දෙයි

රෝහල්වලින් ඉවත්කර තිබූ අබලන්වූ ඇඳන්, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මධුර විතානගේ මහතාගේ සංකල්පයකට අනුව ඉහළ ප්‍රමිතියට අලුත්වැඩියා කර හදිසි ප්‍රතිකාර සදහා භාවිතා

Read more