කංසා අපනයනය කෙරෙහි රජයේ අවධානය

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ අක්කර දස දහසක කංසා වගාවක් ආරම්භ කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සැළසුම් කරයි. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය හරහා දේශීය වෛද්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍ය

Read more

ජනපති ජපානයේ සහ පිලිපීනයේ නිල සංචාරයක් සඳහා පිටත්ව යයි

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ජපානයේ සහ පිලිපීනයේ නිල සංචාරයක් සදහා අද අලුයම දිවයිනෙන් පිටත්ව ගියේය. ජනාධිපතිතුමා ජපානයේදි හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය ෂින්සෝ

Read more