බ්‍රහස්පතින්දා, දෙසැම්බර් 7, 2023

Day: දෙසැම්බර් 11, 2022

දේශීය පුවත්ප්‍රධාන පුවත්

විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශයට සුදුසුකම් ලැබු සිසුන් ලියාපදිංචි කිරිම ලබන සතියේ සිට

මෙවර විශ්ව විද්‍යාල සදහා තේරී පත්වුවන්ට සුදුසුකම් ලබා ඇති පාඨමාලා පිළීබඳව දැනටමත් දැනුවත් කර තිබෙ. ලියාපදිංචි කිරිම් සිදු කෙරෙන්නේ ඒ

Read More