වැසි සහිත කාලගුණයෙන් ප්‍රදේශ රැසකට දැඩි බලපෑම්

වැසි සහිත කාලගුණයෙන් දිවයිනේ ප්‍රදේශ රැසකට දැඩි බලපෑම් එල්ල වෙයි. වැඩිම බලපෑම එල්ල වී ඇත්තේ මහනුවරටයි. ආපදා තොරතුරු කලමනාකරණ කරමින්

Read more

මුහුද ගොඩගලා මහා විනාශයක් සිදුවී වසර 18 යි

ශ්‍රිී ලංකාව ඇතුලු ආසියානු රටවල් රැසකට මහ විනාශයක් කළ මුහුද ගොඩගැලීමේ ඛේදවාචකය සිදුවී අදට වසර 18 ක් සපිරෙයි. ශ්‍රී ලංකාවට

Read more