සම්මා දෘෂ්ඨියට මග කියන විසුද්ධි මාර්ගය වැඩසටහන සෑම ඉරිදා දිනකම සිංහල ස්වදේශිය සේවයෙන්

පුජ්‍ය පාතේගම ඥාණිස්සර ස්වාමින් වහන්සේ ඉදිරිපත් කරන මිත්‍යා දෘෂ්ඨිය පිටුදැක සම්මා දෘෂ්ඨියට මග කියන විසුද්ධි මාර්ගය වැඩසටහන සෑම ඉරිදා දිනකම

Read more

වාහන අංක තහඩුවෙන් පළාත් අක්ෂර ඉවතට

වාහන ලියාපදිංචි කිරීමේදී අංක තහඩුවට ඇතුළත් කෙරුනු වාහනය ලියාපදිංචි කර ඇති පළාත දැක්වෙන අක්ෂර අද සිට ඉවත් කරන බව මෝටර්

Read more

නොරොච්චෝලේ විදුලි බලාගාරයේ අක්‍රීයවු විදුලි ජනන යන්ත්‍රය ලබන 07 වැනිදා යලි ජාතික පද්ධතියට

නොරොච්චෝලේ විදුලි බලාගාරයේ දැනට අක්‍රීයව ඇති විදුලි ජනන යන්ත්‍රය ලබන 07 වැනිදා වනවිට යථාතත්ත්වයට පත්කර ජාතික විදුලි පද්ධතියට එක්කිරීමට හැකි

Read more

ශ්‍රී ලංකාවාසි ජනතාව අපේක්ෂා පෙරදැරීව උදාවු 2023 නව වසර පිළිගනිති

ශ්‍රී ලංකාවාසි ජනතාව අපේක්ෂා රැසක් පෙරදැරීව උදාවු 2023 නව වසර පිළිගනිති. නව වසර මෙරට ආර්ථිකයේ නව හැරවුමක් සනිටුහන් කරන තීරණාත්මක

Read more