ඉරාන චිත්‍රපට උලෙළ පෙබරවාරි 6 සිට 10 දක්වා

ඉරාන ඉස්ලාමීය විප්ලවයේ 44 වන සංවත්සරය වෙනුවෙන් සංවිධානය කෙරෙන ඉරාන චිත්‍රපට උලෙළ 2023 පෙබරවා 06 වැනිදා කොළඹදී ආරම්භ වේ. මෙවර

Read more