දිවයිනේ දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක වායු ගූණාත්මකභාවය පහළට

දිවයිනේ දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක වායු ගූණාත්මකභාවය පහළ ගොස් තිබේ. අමෙරිකානු වායු ගුණ තත්ත්ව දර්ශකයට අනුව එය 149 ක් ලෙස සටහන් වන

Read more

යල කන්නයේදී යූරියා පොහොර මිල තවදුරටත් අඩු කිරිමට රජය තීරණය කරයි.

මෙවර යල කන්නයේදී යූරියා පොහොර මිල තවදුරටත් අඩු කිරිමට රජය තීරණය කර ඇතැයි අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසය’ි චීන රජය

Read more

කෘෂිකර්මාන්තයට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබාදිමට ජංගම දුරකථන යෙදවුමක්

කෘෂිකර්මාන්තයට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබාදිමට ජංගම දුරකථන යෙදවුමක් හදුන්වා දෙයි. අනාවැකි ලෙස මෙය නම් කර තිබේ. නියමු ව්‍යාපෘතියක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කළ

Read more