සියලු පුරවැසියන්ගේ මුලික නිදහස සහතික කිරීම ප්‍රමුඛ කාර්යක්

Share Button

මාතෘ භුමියට දැන් අවශ්‍යව ඇත්තේ භෞමික අවේක්ෂනයේ සහ දේශසීමා කළමනාකරණයේ විශිෂ්ඨත්වය අරමුණු මගින් සියලු පුරවැසියන්ගේ මුලික නිදහස සහතික කිරීම බව කථානායක කරු ජයසුරිය මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය.

බුද්ධි තොරතුරු රැස්කිරීම. නීතිය හා සාමය පවත්වාගෙනයාම නීතිය බලාත්මක කිරීමේ යටිතල පහසුකම් සහතික කිරීම වැනි කරුණු එහිදී සැලකේ. එවැනි ප්‍රයත්න නීතියේ ආදිපත්‍යයට සහ සියලු පුරවැසියන්ගේ මුලික අයිතිවාසිකම් සහතික කරනු ලබන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය තහවුරු කිරීමේ ජාතික අභිලාශයට සහයෝගයක් වනු ඇත.

එය කලාපයේ සහ අනෙකුත් මිත්‍රශිලි ජාතින් සමග උපායමාර්ගික සහයෝගිතා ජාලයක් සදහා පදනම් කරගත හැකි වෙයි. සියලුම ප්‍රජාවන්ට එක සමාන ලෙස සමාජ ස්ථාවරත්වය හා සමෘද්ධිය ලගාකරදීම අරමුණයි. ජාතියේ වර්තමාන හා අතීත තුවාල සුවකිරීම සදහා වන ප්‍රයත්නය දෙගුණ කිරීමට කාලය එලඹ තිබේ.

එහිදී ආර්ථික සංවර්ධනය සහ ආරක්ෂාව සම්බන්ධ ජාතික අභිලාශයන් පිළිබඳ ගැටඵවලදී සියලුම දේශපාලන පක්ෂ හා සිවිල් සමාජ සංවිධාන ගැටුම් හා බෙදීම් අමතක කර අවබෝධය සහ සහයෝගිතාව ප්‍රවර්ධනය කිරීමට එක්විය යුතු යැයි කථානායකවරයා කියයි.

Share Button

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත.