රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභාවේ කටයුතු විධිමත් කිරීමට කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ග.

Share Button

රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභාවේ කටයුතු විධිමත් කිරීමට කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස විෂය භාර අමාත්‍ය ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතා අදාල නිලධාරින්ට උපදෙස් දෙයි. මෙම කොමිෂන් සභාවේ වැඩකටයුතු පසුගියදා අමාත්‍යවරයාගේ නිරීක්ෂණයට ලක් විය. රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ද ීඑහි මුලික වගකීම පැවරෙන්නේ රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභාවටයි. එම වගකීම ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය සම්බන්ධයෙන් ලැබෙන පැමිණිලි විමර්ශනය හා නිර්දේශ ලබාදීම ,ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක වීම අධීක්ෂණය කිරීම , රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට, පාසල් සිසුන්ට හා මහජනතාවට භාෂා ඥාණය ලබාදීම යන වගකීම් මෙම කොමිෂන් සභාව වෙත පැවරී ඇත. මේ සම්බන්ධයෙන් කොමිෂන් සභාවේ සභාපති ඩී කලංසුරිය මහතා අමාත්‍යවරයා දැනුවත් කළේය. කොමිෂන් සභාව සදහා ස්ථිර ගොඩනැගිල්ලක් හා උග්‍ර සේවක හිගයට පිළියම් යොදන බව අමාත්‍යවරයා කීවේය. රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය පාසල් මට්ටමින් වඩා විධිමත් ලෙස ව්‍යාප්ත කිරීමට යෝජනා ලබා දෙන ලෙසද ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතා මෙහිදී උපදෙස් දුන්නේය.

Share Button

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත.