කේබල් ආධාරයෙන් ඉදිකෙරුණු කැලණි පාලම සැප්තැම්බර් මාසයේදි විවෘත කෙරේ

Share Button

කැලණි ගග හරහා අධිතාක්ෂණික කේබල් ආධාරයෙන් ඉදිකර ඇති නව කැලණි පාලම ලබන සැප්තැම්බර් මාසයේදි විවෘත කිරිමට හැකිවෙතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. එය දෙස් විදෙස් ආකර්ශනය ඇතිවන පරිදි විදුලි ආලෝකකරණය කෙරේ. ඒ සඳහා උසස්ම තාක්ෂණය භාවිතා කෙරේ.

මිට සමගාමිව ඔරුගොඩවත්ත මංසන්ධියේ සිට නව කැලණි පාලම මාර්ග කොටස පුලුල් කිරිමට ද නියමිතයි.

Share Button

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත.

Captcha loading...