2020 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් ලියාපදිංචි කිරීම ලබන මස පළමු සතියේදී

Share Button

2020 අධ්‍යයන වර්ෂයට අදාළව විශ්වවිද්‍යාල සඳහා සිසුන් ලියාපදිංචි කිරිම ලබන මස පළමු සතියේදි ආරම්භ වෙයි. ලබන වසරේ විශ්වවිද්‍යාලවලට ඇතුලත් කරගන්නා ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව වැඩි කිරිමට ද අපේක්ෂිත බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපති ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා පවසයි.

Share Button

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත.

Captcha loading...