දිවයිනේ ලක්ෂ 08 කට ආසන්න පිරිසක් නියඟයෙන් පීඩාවට

Share Button

වියලි කාලගුණයෙන් පීඩාවට පත් ජනතාවට සහන සැලසිම සදහා පියවර රැසක් ගෙන ඇතැයි රජය පවසයි. විශේෂයෙන් එම ප්‍රදේශවල ජනතාවගේ පානිය ජල අවශ්‍යතා සපුරාලිමට ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාස මට්ටමින් රුපියල් මිලියන 58 කට අධික මුදලක් ලබාදී තිබෙ. ඊට අමතරව උතුරුමැද පළාතේ ජල අවශ්‍යතා සපුරාලිම සදහා ළිං කැණිමට රුපියල් මිලියන 200 ක්ද ලබාදී ඇතැයි ජාතික ආපදා සහන සේවා මධ්‍යස්ථානය පවසයි. ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාස 104 ක ලක්ෂ 08 කට ආසන්න පිරිසක් නියඟයෙන් පීඩාවට පත්ව සිටින බව.

Share Button

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත.

Captcha loading...