බැංකුකරණය සඳහා වන ගෝලීය එකමුතුවේ ආසියා පැසිෆික් හමුව SDB බැංකුවේ සංවිධානයෙන්

Share Button

වටිනාකම් මුල් කරගත් බැංකුකරණය සඳහා වන ගෝලීය එකමුතුව යනු බැංකුකරණය හරහා සාධනීය වෙනසක් සිදු කිරිමට අපේක්ෂා කරන, ලොව පුරා විසිරුණු බැංකු හා මූල්ය ආයතන සමූහයක එකතුවකි. මේ සංවිධානයේ ආසියා පැසිෆික් කලාපයේ සාමාජිකයින්ගේ වාර්ෂික හමුව පසුගිය නොවැම්බර් මස 16 සහ 17 වැනි දින පැවත්වුණු අතර එහි සාඩම්බර සංවිධායකයා වූයේ SDB බැංකුවයි.

පාරිභෝගික බැංකු සේවාවන් ඇතුඵව ඉතා පුඵල් පරාසයක බැංකු හා මූල්ය සේවාවන් පිරිනමන SDB බැංකුව සිය මූලික අවධානය යොමු කරන ක්ෂේත්රයන් ලෙසට සුඵ හා මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායකයින් සංවර්ධනය, කාන්තා ව්යවසායකත්වය සංවර්ධනය කිරීම හා ඩිජිටල් බැංකුකරණය මහජනතාව අතරට ගෙන යාම සැළකිය හැකිය.

Share Button

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත.