තරුණ තරුණියන්ට අද සිට ඩිජිටල් හැදුනුම්පතක්.

Share Button

වයස අවුරුදු 15 ට වැඩි 29 ට අඩු තරුණ තරුණියන්ට අද සිට ඩිජිටල් හැදුනුම්පත නිකුත් කෙරේ. මෙය ජාත්‍යන්තර පිලිගැනීමට ලක්වුවකි. තොරතුරු තාක්‍ෂණ වෙමලම් භාවිත කර මෙම හැදුනුම්පත සකස් කර ඇත. තරුණ තරුණීයන්ගේ අධ්‍යාපන සහ වෙනත් සුදුසුකම් ඇතුළත් දත්ත බැංකුවක් ලෙසද මෙය භාවිත කළ හැක. රැකියා සොයන තරුණ තරුණීයන්ට පහසුවෙන් තම දත්ත පද්ධතිය අදාළ සේවා යෝජකයන්ට ලබාදීමටද මෙමගින් හැකියාව ලැබේ. ජාතික තරුණසේවා සභාව හරහා මෙය ලබාගත හැක. මෙහි සමාරම්භක උත්සවය අද පස්වරුවේ ඇමති නාමල් රාජපක්‍ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැ්තවෙයි.

Share Button

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත.

Captcha loading...