ලාෆ් ගෑස් හිගය තවත් සති කිහිපයකින් අවසන්

Share Button

ලාෆ් ගෑස් හිගය තවත් සති කිහිපයකින් අවසන් වන බව එම සමාගම සදහන් කරයි. ඒ අනුව ඉදිරියේදී දිනකට ගෑස් සිලින්ඩර් 15000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් වෙළෙඳපොලට නිකුත් කෙරේ. ගෑස් පිරවීමේදී අංශ කිහිපයකින් එහි ප්‍රමිතිය සලකා බැලේ. එම පරීක්‍ෂණ සදහා කාලය ගතවන බැවින් ගෑස් ප්‍රමාදයක් ඇති වු බව ලාෆ් සමාගම කියයි.

Share Button

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත.

Captcha loading...