ගෝලීය ආර්ථිකය පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව මේ වසරේදී මන්දගාමී වනු ඇතැයි ලෝක බැංකුවෙන් ප්‍රකාශයක්.

Share Button

කොවිඩ් ව්‍යාප්තියේ බලපෑම සහ උද්ධමනයේ බලපෑම් හේතුවෙන් මේ වසරේදී ගෝලීය ආර්ථිකය පසුගිය වසරට වඩා මන්දගාමී වේගයකින් ප්‍රසාරණය වනු ඇතැයි ලෝක බැංකුව පුරෝකතනයකරයි. ඊයේ නිකුත් කෙරුණු ගෝලීය ආර්ථිකයේ අපේක්ෂා නවතම වාර්තාවට අනුව පසුගිය වසරේ සියයට පහයි දශම පහක් වු ගෝලීය ආර්ථික වර්ධන වේගය මේ වසරේ දී සියයට හතරයි දශම එකක් දක්වා පහත වැටෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. අමෙරිකාවේ ආර්ථික වර්ධනය සියයට පහයි දශම හයේ සිට සියයට තුනයි දශම 7 ක් දක්වා පහත වැටෙනු ඇත. චීනයේ ආර්ථික වර්ධන වේගය ද සියයට 8 සිට සියයට පහයි දශම එකක් දක්වා පහල යාමට ඉඩ තිබේ.. යුරෝපා කලාපයේද පහත වැටීමක් වාර්තා වනු ඇතැයි ලෝක බැංකුව පුරෝකථනය කර ඇත. කෙසේ වෙතත් ජපාන ආර්ථිකය සියයට දෙකයි දශම 9 කින් ප්‍රසාරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

Share Button

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත.