පැල්වත්ත කිරි සමාගමේ නිෂ්පාදනවල හිගයක් නැතැයි එහි නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි සුසන්ත මල්වත්ත මහතා පවසයි

Share Button

පැල්වත්ත කිරි සමාගමේ නිෂ්පාදනවල හිගයක් නැතැයි එහි නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි සුසන්ත මල්වත්ත මහතා පවසයි. දෙසැම්බර්,මාර්තු කාලයේදි සාමාන්‍ය ලෙස කිරි නිෂ්පාදනයේ අඩුවක් පවති. වැඩිපුර කිරි ලැබෙන්නේ මැයි, ජුනි සිට ඔක්තෝම්බර් දක්වාය. කෙසේ වුවත් වෙළෙදපලේ පැල්වත්ත කිරිපිටි නොමැති බවට ජනතාව චෝදනා කරති.

Share Button

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත.

Captcha loading...