පාකිස්ථානයේදී ඝාතනය වු ප්‍රියන්ත කුමාරගේ බිරිඳට ඩොලර් ලක්ෂයේ වන්දි මුදල සහ මාසික වැටුප ලැබෙයි

Share Button

පාකිස්ථානයේ සියල්කොට් හිදි ඝාතනයට ලක්වු ප්‍රියන්ත කුමාර මහතාගේ බිරිඳට ලබා දෙන බවට පොරොන්දු වු ඔහුගේ මාසික වැටුපේ පළමු ගෙවිීම ඇය වෙත ලබාදීමට රාජ්කෝ ඉන්ඩස්ට්‍රීස් ආයතනය පියවර ගෙන තිබේ. ඒ අනුව ඇමරිකානු ඩොලර් 2000 ක ගෙවිීමක් මාසික වැටුප ලෙස ඇයගේ ගිණුමට බැර කර ඇත. මෙම ගෙවීම වසර 10 ක් දක්වා සිදු කිරීමට නියමිතයි. මීට අමතරව පකිස්ථානයේ සියල්කොට් ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව එකතු කළ ඇමරිකානු ඩොලර් ලක්ෂයක වන්දි මුදල ද ඇයගේ ගිණුමට බැර කර තිබේ. පකිස්ථාන අග්‍රාමාත්‍ය ඉම්රාන් ඛාන් මහතා ප්‍රියන්ත කුමාර මහතාගේ වැටුප සහ ඔහු වෙනුවෙන් ලැබිය යුතු අරමුදල් ලබා දෙන බවට මීට පෙර ප්‍රතිඥා දුන්නේය. එම පොරොන්දුව නිසි පරිදි ඉටු කර ඇතැයි පකිස්ථාන අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ දේශපාලන සන්නිවේදනය පිළිබඳ විශේෂ සහකාර ආචාර්ය ෂාබාස් ගිල් මහතා ට්විටර් නිවේදනයක් මගින් අද තහවුරු කළේය.

Share Button

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත.