විදේශිකයන්ට පමණක් යන ප්‍රතිපත්තිය අනුගමනය කරන සංචාරක ආයතනවලට එරෙහිව දැඩි පියවර

Share Button

විදේශිකයන්ට පමණක් යන ප්‍රතිපත්තිය අනුගමනය කරන සංචාරක ආයතනවලට එරෙහිව දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව ශ්‍රීී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය පවසයි. එම අධිකාරිය පෙන්වා දෙන්නේ ශ්‍රිී ලාංකික පුරවැසියන්ට එරෙහිව ඇතැම් සංචාරක ආයතන අනුගමනය කරන වෙනස් කොට සැලකීම් පිළිබඳව පැමිණිලි ලැබී ඇති බවයි. එවැනි ක්‍රියා සම්බන්ධයෙන් අදාල ආයතනවල බලපත්‍රය අත්හිටුවීමට හෝ අවලංගු කිරීමට ක්‍රියා කළ හැකි බව අධිකාරිය ප්‍රකාශ කළේය.

Share Button

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත.