මහ කන්නයේ වගා හානි සදහා වන්දි පිරිනැමිම ඇරඹෙයි – අක්කරයකට රුපියල් 40 දහසක්

Share Button

මහ කන්නයේ වගා හානි සදහා වන්දි පිරිනැමිම ඇරඹෙයි. කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය ඊයේ එම වැඩපිළිවෙල ආරම්භ කළේය. ඒ අනුව ස්වභාවික හේතු නිසා හා වනඅලින්ගේ හානි කිරීම්වලට ලක්වු වී, බඩඉරිගු, සෝයා, අමුමිරිස්, ලොකුඵෑණු හා අර්තාපල් වගා සදහා දිවයිනේ සෑම දිස්ත්‍රික්කයක්ම ආවරණය වනපරිදි එම වන්දි පිරිනැමේ. වී වගාව සදහා උපරිම වශයෙන් අක්කර 05 කට ද අනෙකුත් බෝග සදහා අක්කර දෙකහමාරකට ද වන්දි හිමි වෙයි. දැනට ගණනය කර ඇති ආකාරයට 2020 හා 2021 වසරවල මහ කන්නයේ වගා හානි වෙනුවෙන් ගොවීන් 40 දහසකට පමණ එම වන්දි මුදල් පිරිනැමිමට නියමිතයි. පුර්ණ හානි සිදුවු ගොවීන්ට අක්කරයකට රුපියල් 40 දහසක වන්දි මුදලක්ද, ඊට සමානුපාතිකව හානිවු ප්‍රමාණය අනුව වන්දි ගණනය කර ගෙවීම් සිදු කෙරේ.

Share Button

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත.

Captcha loading...