අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් ලක්ෂ 31 කට රුපියල් පන්දහසේ දීමනාව

Share Button

සිංහල දෙමල අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් සඳහා රුපියල් පන්දහස බැගින් ලබාදීමට රජය තීරණය කරයි. එම විශේෂ දීමනාව මාස 2 ක කාලයක් සඳහා ලබා දීමට ඊයේ රැස්වු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේ දී අනුමැතිය හිමිව තිබෙ.් ඒ අනුව ලක්ෂ 31 කට ආසන්න පිරිසකට එම දීමනාව හිමි වනු ඇත.

Share Button

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත.