ගොවිීන්ට කඩිනමින් රසායනික පොහොර

Share Button

ගොවිීන්ට අවශ්‍ය රසායනික පොහොර කඩිනමින් ගොවීන්ට ලබාදීමට පියවර ගන්නා බව අමාත්‍ය ජානක වක්කුඹුර මහතා පවසයි. ඉදිරි යල කන්නයට අවශ්‍ය පොහොර වලින් කොටසක් ඉක්මණින්ම ආනයන කර ගොවීන්ට ලබාදීමට ක්‍රියාකෙරේ. මහ කන්නයේ සිට සියලු ගොවීන්ට අවශ්‍ය පොහොර බෙදාහැරේ. සහනදායි හා සාධාරණ මිලකට මෙම පොහොර ලබාදීම අපේක්ෂාවයි. පොහොර ආනයනය කරන සමාගම් සදහා මිල සුත්‍රයක්ද හදුන්වා දෙනු ලැබේ

Share Button

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත.

Captcha loading...