ඖෂධ ගැටලු ඇතිනම් 1999 ට දැනුම් දෙන ලෙස ඉල්ලීමක්.

Share Button

ඖෂධ හිගය පිළීබඳ ජනතා ගැටඵ විසදීමට රජය ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇත. ඖෂධ හිගයක් පවතී නම් ඒ පිළිබඳව දැනුවත් කරන ලෙස සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සදහන් කරයි. 1999 සුවසැරිය තොරතුරු සේවය අමතා අංක 2 යෙදීමෙන් මේ පිළිබඳව දැනුම් දිය හැකි බව එම අමාත්‍යංශය සදහන් කරයි.

Share Button

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත.