මෙහෙයුම් පුළුල් කිරිමට ශ්‍රි ලංකන් ගුවන් සමාගම සූදානම් වෙයි

Share Button

මගී ගුවන් මෙහෙයුම් මෙන්ම ගුවන් බහාලුම් ප්‍රවාහන සේවාද පුළුල් කිරිමට ශ්‍රි ලංකන් ගුවන් සමාගම සූදානම් වෙයි. බහාලුම් ප්‍රවාහනය සදහා වෙනම ගුවන් යානයක් හදුන්වාදිමට ද නියමිතයි. මෙරට සමස්ත අපනයනවලින් සියයට 25 ක් හා ආනයනවලින් සියයට 27 ක් සිදු කරන්නේ ශ්‍රි ලංකන් ගුවන් සමාගමයි.

Share Button

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත.