ලබන අගහරුවාදා පාර්ලිමේන්තුව කැදවීමේ තීරණයේ වෙනසක් නැතැයි කථානායකවරයා කියයි

Share Button

ලබන අගහරුවාදා පාර්ලිමේන්තුව කැදවීමේ තීරණය කිසිදු වෙනසක් නැතැයි කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා පවසයි.

පසුගිය 06 වැනිදා පැවති පාර්ලිමේන්තු රැස්වීමේදී පාර්ලිමේන්තුව ලබන අගහරුවාදා දක්වා කල් තැබින.

රටේ පවතින දේශපාලන තත්ත්වය පිළිබඳව සලකා බැලීම සදහා පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම් පැවැත්වීමේ වැදගත්කම පක්ෂ නායකයින් පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාවේදී පෙන්වාදී තිබේ.

Share Button

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත.