ලංකා බැංකුව පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව හමුවට

Share Button

ශ්‍රිී ලංකා මහබැංකුව පාර්ලිමේන්තුවේ රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව හමුවට අද කැඳවා තිබේ. අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා මන්ත්‍රීවරයාගේ සභාපතිත්වයෙන් පසුගියදා රැස් වු එම කාරක සභාවේදී අදාල තිීරණය ගෙන තිබේ.

වත්මන් ආර්ථික අර්බුදය හා ඒ සඳහා ඇති විසඳුම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම සඳහා මහබැංකු අධිපතිවරයා මුදල් අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා ප්‍රමුඛ නිලධාරින් කාරක සභාව හමුවට කැදවා ඇත.

ලංකා බැංකුව පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව හමුවට අද කැඳවා තිබේ. ලංකා බැංකුවට අදාල විගණකාධිපති වාර්තා හා වර්තමාන කාර්යසාධනය පිළිබඳ පරීක්ෂා කිරීම සඳහා බැංකුවේ ඉහල කළමනාකාරිත්වය කැඳවා ඇත.

Share Button

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත.