නාගරික ප්‍රදේශ 50 කට සංවර්ධන සැලසුම්

Share Button

නාගරික ප්‍රදේශ 50 ක් සදහා සංවර්ධන සැලසුම් සකස්කර අවසන් බව ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා කියයි. එම නගර සංවර්ධන සැලසුම් කඩිනමින් ගැසට් නිවේදන මගින් ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ. නාගරික ප්‍රදේශ ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති ප්‍රදේශ ආර්ථික සමාජීය හා භෞතික සංවර්ධනය ඉලක්ක කර ගනිමින් ජාතික හා පළාත් මට්ටමින් කඩිනමින් සංවර්ධනය කිරීම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ කාර්යභාරයයි. ඒ අනුව දැනටමත් නාගරික ප්‍රදේශ 25 ක් සදහා නගර සංවර්ධන සැලසුම් හදුන්වාදී තිබේ. හක්මන ගාල්ල රත්නපුරය ඇඹිලිපිටිය අනුරාධපුරය මිහින්තලය පොළොන්නරුව කුරුණැගල මහව කල්පිටිය මහනුවර ඇල්ල බදුල්ල කතරගම මන්නාරම මොරටුව මීගමුව කැළණිය බියගම කඵතර බේරුවල නින්දවුර් කන්තලේ ු කොළඹ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ හා දෙහිවල ගල්කිස්ස එම නගර සැලසුම් වෙයි. ඒවා පළාත් පාලන ආයතන 34 ක් ආවරණය වනපරිදි සකස්කර ඇතැයි ප්‍රසන්න රණතුංග ඇමතිවරයා කියයි. 2024 වනවිට මෙරට නාගරික ප්‍රදේශ ලෙස සියලු නගර සදහා සංවර්ධන සැලසුම් සකස්කර ප්‍රකාශයට පත්කිරීම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ ඉලක්කයයි. මෙරට නාගරික ප්‍රදේශ ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති නගර සංඛ්‍යාව 136 ඉක්මවයි.

Share Button

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත.