යුක්රේන ජනාධිපතිවරයා දකුණුදිග නගර කිහිපයක සංචාරයක

Share Button

යුක්රේන ජනාධිපති ව්ලොදිමිර් සෙලෙන්කි මහතා දකුණුදිග නගර කිහිපයක සංචාරයක නිරත වෙයි. එම නගරවල රුසියානු හමුදා ප්‍රහාරවලින් විනාශ වු නිවාස ඔහුගේ නිරීක්‍ෂණයට ලක්විය.

තදහමුදා සාමාජිකයන්, නිලධාරීන් හා සෞඛ්‍ය සේවකයන් හමුවු ජනාධිපතිවරයා ඔවුන් සමග සාකච්ඡා කළේය. රුසියානු හමුදාවල ප්‍රධාන ඉලක්ක බවට පත්ව ඇති නගරවල ඔහුගේ සංචාරය සිදුවිය. බටහිර රටවල් කිහිපයක නායකයෝ පසුගිය දිනවල යුක්රේනයේ සංචාරයක නිරත වුහ. යුක්රේන ජනාධිපතිවරයා ඔවුන් සමගද සාකච්ඡා පැවැත්වීය.

Share Button

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත.