ශ්‍රී ලංකාවට ඉන්දියාවෙන් අඛණ්ඩ සහාය

Share Button

මෙම දුෂ්කර අවස්ථාවේ තවදුරටත් ශ්‍රී ලංකාවට සහායදීමට ඉන්දියාව තීරණය කරයි. ඉන්දිය විදේශ කටයුතු ඇමති ආචාර්ය එස්.ජයිෂංකර් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති විදේශ කටයුතු පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු උපදේශක කාරක සභා රැස්වීමේදී එරට පක්ෂ විපක්ෂ මන්ත්‍රිවරුන් ශ්‍රී ලංකාවට සහායදීමට ඒකමතිකව තීරණය කර තිබේ. ශ්‍රී ලංකාවේ වත්මන් තත්ත්වය පිළිබඳව ඉන්දිය විදේශ කටයුතු ඇමතිවරයා එහිදී පක්ෂ විපක්ෂ මන්ත්‍රිවරුන් දැනුවත් කළේය. කාරක සභා රැස්වීමේදී ශ්‍රී ලංකාව මුහුණදී ඇති අභියෝග හා එහිදී ඉන්දියාවේ භුමිකාව පිළිබඳව සාකච්ඡා කළ බව ඉන්දිය විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය කියයි.

Share Button

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත.