2022 ඡන්ද හිමි නාමලේඛණයේ තම නම තිබේද විමසා බලන්න

Share Button

2022 ඡන්ද හිමි නාමලේඛණයේ තම නම තිබේද යන්න ග්‍රාම නිලධාරිවරයාගෙන් විමසා බලන ලෙසත් එසේ නොතිබුන හොත් www.elections.gov.lk යන වෙබ් අඩවියෙන් පරික්ෂා කර බලන ලෙසත් මැතිවරණ කොමසාරිස් කාර්යාලය දැනුම් දෙයි. යම් පුද්ගලයෙකුගේ නම ඡන්ද නාමලේඛණයට ඇතුලත් නොවේ නම් ජුලි 12 වැනිදාට පෙර 0112 860031 දුරකථන අංකය අමතා ඒ පිළිබඳ විමසන ලෙස මැතිවරණ කොමසාරිස් කාර්යාලය වැඩිදුරටත් දන්වාසිටි.

Share Button

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත.