ගෙවතු පොල් වගාව ව්‍යාප්ත කෙරේ

Share Button

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ගෙවතු පොල් වගාව ව්‍යාප්ත කෙරේ. පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලය ඒ සදහා මුලිකවී ක්‍රියා කරයි. ජනතාව දැනුවත් කර වගාව සදහා උසස් තත්ත්වයේ පොල්පැල බෙදාදීම මණ්ඩලය සිදු කරයි. ගෙවතු පොල් වගාවට බලපා ඇති මයිටා හානිය හා රතුකුරුමිණි හානිය මැඩලිීමේ වැඩසටහනක් ද දිස්ත්‍රික්කය පුරා දැන් ක්‍රියාත්මකයි. පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලයේ හම්බන්තොට ප්‍රාදේශිය කළමනාකරු සුසන්ත සෙනරත් මහතා පැවුසවේ එම වැඩසටහන බෙහෙවින් සාර්ථක බවයි. මේ වනවිට හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ අක්කර 70 දහසක පොල් වගා කර තිබේ.

Share Button

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත.