අත්හිටුවනු ලැබු තැපැල් භාණ්ඩ භාරගැනිම යළි ඇරඹේ

Share Button

ශ්‍රි ලංකාවට පැමිණෙන ගුවන් ගමන් අත්හිටුවීම හා සීමා කිරීම නිසා රටවල් කිහිපයකට අත්හිටුවනු ලැබු තැපැල් භාණ්ඩ භාරගැනිම දැන් යළි ආරම්භ කර ඇත. ඒ අනුව අමෙරිකාව නෙදර්ලන්තය සහ ඊශ්‍රායලයට යැවීමට ඇති භාණ්ඩ භාරගන්නා බව තැපැල්පති රංජිත් ආරියරත්න මහතා පවසයි.

Share Button

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත.