යුරෝපා සංගමයේ රටවලට ගෑස් සැපයිම තවදුරටත් සීමා කරන බව රුසියාව කියයි

Share Button

යුරෝපා සංගමයේ රටවලට ගෑස් සැපයිම තවදුරටත් සීමා කරන බව රුසියාව කියයි. රුසියාවේ ප්‍රධානතම බලශක්ති සමාගමක් වන ගෑස්ප්‍රෝම් සමාගම පවසන්නේ ප්‍රධාන නල මාර්ගයේ නඩත්තු කටයුත්තක් සදහා දෛනිකව සපයන ගෑස් ප්‍රමාණය සියයට 20 කින් පමණ පහත දැමිමට සිදුවන බවයි. එහෙත් ජර්මනිය පවසන්නේ ගෑස් සැපයිම සීමා කිරීමට තරම් තාක්ෂණික හේතුවක් තමන් නොදකින බවයි. රුසියාවේ ගෑස් සැපයුම අඩාලවීමෙන් යුරෝපා සංගමයට අයත් රටවල් දැඩි අපහසුතාවයට පත් වෙයි. එම රටවල ගෑස් අවශ්‍ය.තාවයෙන් සියයට 40 ක්ද සපුරාලන්නේ රුසියාවයි. රුසියාව ගෑස් සැපයුම අවියක් ලෙස භාවිත කරන බවට යුරෝපා සංගමය චෝදනා කරයි.

Share Button

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත.