කඩොලාන පරිසර සංරක්ෂණය

Share Button

කඩොලාන පරිසර පද්ධතිය සංරක්ෂණය සදහා වු ජාත්‍යන්තර දිනය අදයි. යුනෙස්කෝ සංවිධානයේ මහ සම්මේලනය 2015 දී සම්මත කරගත් යෝජනාවකට අනුව සෑම වසරකම ජුලි 26 වැනිදා එම දිනය සැමරේ.

කඩොලාන පරිසර පද්ධතිවල වැදගත්කම පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම සහ ඒවායේ තිරසර කළමනාකරණය සංරක්ෂණය හා භාවිතය සදහා විසදුම් ප්‍රවර්ධනය එම දිනය ප්‍රකාශයට පත්කිරීමේ අරමුණු අතර වෙයි. ශ්‍රී ලංකාවේ කඩොලාන සංරක්ෂණ වැඩසටහන 2016 දී ආරම්භ කෙරින.

ශ්‍රී ලංකාවේ වෙරළාසන්න දිස්ත්‍රික්ක 14 ක කඩොලාන පරිසර පද්ධතිය සංරක්ෂණය සදහා මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යංශය එක්සත් ජනපදයේ සී.කොලෝජි ආයතනය හා ලංකා සුඵ ධිවර සම්මේලනය සමග 2016 ජුලි 26 වැනිදා ගිවිසුමකට එක්විය.

Share Button

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත.