නුවරඑළිය සංචාරක කලාපයක් ලෙස සංවර්ධනයට

Share Button

නුවරඑළිය දෙස් විදෙස් ආකර්ෂණීය සංචාරක කලාපයක් ලෙස සංවර්ධනය කෙරේ. විදේශිය සංචාරකයන්ගේ අවධානය වැඩි වශයෙන් යොමු කරවා ගැනිම ඉලක්ක කර නුවරඑළියි සංවර්ධන කටයුතු කඩිනම් කර තිබෙ. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය එම කටයුතු සිදු කරයි. නුවරඑළිය පැරණි තුරග තරග පිටිය ග්‍රෙගරි වැව ඇතුළු සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන ආවරණය වන පරිදි වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මකය. ග්‍රෙගරි වැව සංවර්ධනය අදියර පහක් යටතේ සිදුවෙයි. මෝටර් රථ ධාවන පථ ඉදිකිරිමට ද සැලසුම් කර තිබේ ග්‍රෙගරි වැව අසල උණුසුම් ජල තටාකයක් ඉදි කෙරේ.

Share Button

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත.

Captcha loading...