මෝටර් රථ වාහන පනත සංශෝධනය කෙරේ

Share Button

මෝටර් රථ වාහන පනත සංශෝධනය කෙරේ. ඒ සදහා ඇමති මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී තිබෙ.

විද්යුත් ත්‍රිරෝද ලියාපදිංචියට ඉඩ සැලසිම එම පනත සංශෝධනය කිරිමේ අරමුණයි. පොසිල ඉන්ධන දහනය වෙනුවට විද්යුත් ශක්තිය භාවිතයෙන් ධාවනය වන ත්‍රිරෝද රථ ශ්‍රි ලංකාවේ භාවිතයට අවසර දෙන්නැයි විවිධ පාර්ශ්වවලින් ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් වි තිබේ. ඒ අනුව මහාමාර්ග ඇමතිවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට ඇමති මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබිණී.

කාන්තාවන්ට ද රාත්‍රි කාලයේ සේවයේ නියුක්ත විය හැකි ආකාරයට සාප්පු හා කාර්යාල සේවකයන් පිළීබඳ පනත සංශෝධනය කෙරේ. ඒ සදහා ද ඇමති මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී තිබෙ. දැනුම් ක්‍රියාවලිය බාහිරින් සපයා ගැනිමේ ආයතන, ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලිය බාහිරින් සපයා ගැනිමේ ආයතන, වෙනත් රටවලට පිහිටි ව්‍යාපාර ආයතන සදහා ගිණුම් පරිපාලනය හා තාක්ෂණික කටයුතු පදනම් කරගත් ව්‍යාපාර ආයතන රාශියක් ප්‍රධාන නගර ආශ්‍රිතව බිහි වී තිබෙ. එම ආයතනවල ස්වභාවය අනුව වෙනත් රටවල කාලවේලාවන්ට සරිලන පරිදි මෙරට සේවක සේවිකාවන්ට කටයුතු කිරිමට සිදුවෙයි.

Share Button

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත.

Captcha loading...