එක්සත් රාජධානියට නියං තත්ත්වයක් ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ.

Share Button

එක්සත් රාජධානිය පුරා වියළි කාලගුණයක් පවතින බැවින් නියං තත්ත්වයක් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ. ඩෙවෝන්. කෙන්ට්. නැගෙනහිර ඇන්ග්ලියා සහ ලින්කන්ෂයර් ඇතුලු එංගලන්තයේ ප්‍රදේශ අටක් නියගයෙන් දැඩි බලපෑමට ලක්ව ඇත. මෙම පියවර මගින් ජල භාවිතය පිළිබඳ දැඩි පාලනයක් ඇති කිරිමට අපේක්ෂා කෙරේ. එහි ජල සමාගම් පහක් මේ වනවිට ගෙවතු වලට සහ රථවාහන සේදිමට ජලය යොදා ගැනිම සීමා කර තිබෙ

Share Button

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත.

Captcha loading...