වැඩි අස්වැන්නක් ලබාගත හැකි ඒ ටි 378 – නව වී ප්‍රභේදය ගොවි ජනතාවට

Share Button

අම්බලන්තොට රජයේ වී පර්යේෂණායතනය මගින් ඒ ටි 378 සුදු කැකුථ යන නව වී ප්‍රභේදය ගොවි ජනතාවට ලබාදිමට පියවර ගත් බව අම්බලන්තොට වී පර්යේෂණායතනයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ හර්ෂිණි සිරිවර්ධන මහත්මිය ප්‍රකාශ කළාය.

මාස තුනහාමාරක කාලයකින් අස්වනු නෙලා ගත හැකි මෙම නව වී ප්‍රභේදය මගින් අක්කරයකට වී බුසල් 180 ක පමණ අස්වැන්නක් ලබාගත හැකිය. වසර 13 ක පර්යේෂණ කාලයකින් පසුව මෙම නව වී වර්ගය ගොවි ජනතාවට ලබාදිම සිදුවෙයි. එය දිවයිනේ ඕනෑම ප්‍රදේශයක වගා කිරිම සදහා යෝග්‍ය බව ද සිරිවර්ධන මහත්මිය වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Share Button

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත.

Captcha loading...