මහ කන්නයේදී බඩඉරිඟු ගොවීන්ටත් යූරියා

Share Button

මහ කන්නයේ බඩඉරිඟු වගා කරන ගොවීන්ට අවශ්‍ය යූරියා පොහොර ලබා දීම සඳහා මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ ලියාපදිංචි කිරීම දැන් සිදු කෙරේ. www.agrarian.lk වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ ගොවීන්ට ලියාපදිංචි වීමට අවස්ථාව සලසා ඇත.

2022/23 මහ කන්නයේ බඩඉරිඟු වගා කරන ගොවි ජනතාවට යූරියා පොහොර ලබා දීමට පියවර ගන්නැයි අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා විසින් උපදෙස් දී තිබේ.

යල කන්නයේ වී වගා කරන ලද ගොවීන්ට යූරියා පොහොර කිලෝ ග්‍රෑම් 50 ක මිටියක් ලබා දෙන ලද්දේ රුපියල් දස දහසකට. බඩඉරිඟු ගොවීන්ට ද යූරියා පොහොර එම මිලටම ලබා දීමට තීරණය කර ඇත.

Share Button

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත.

Captcha loading...