ජාතික ගුවන් විදුලියේ ගී ආවර්ණා ප්‍රසාංගික අත්දැකීම අද

Share Button

ජාතික ගුවන් විදුලියේ සිටි එෆ් එම් සේවය සංවිධාන කරන ප්‍රවීන ගායන ශිල්පි බණ්ඩාර අතාවුද ගී ආවර්ණා ප්‍රසාංගික අත්දැකීම ඔබ ආයේමත් ඇවිදින් සංස්ථා ආනන්ද සමරකෝන් මැදිරියේදී අද පස්වරු 2.00 ට ඇරඹෙයි.

Share Button

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත.

Captcha loading...