අද ප්‍රදේශ කිහිපයකට පැය 16 කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවයි

Share Button

අද පෙරවරු 8.00 සිට රාත්‍රි 12.00 දක්වා පැය 16 ක කාලයක් ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය පවසයි.

ඒ අනුව කහහේන, හංවැල්ල, ජල්තර, රනාල, කඩුවෙල, මාපිටිගම සහ දොම්පේ යන ප්‍රදේශවලට ජලය අත්හිටුවයි.

ලබුගම ජල පවිත්‍රාගාරයේ භූගත ජල ටැංකිය පිරිසිදු කිරීම හේතුවෙන් මෙම පියවර ගෙන තිබේ.

1939 ක්‍ෂණික දුරකථන අංකය ඇමතීමෙන් වැඩිදුර විස්තර ලබාගත හැකිය.

Share Button

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත.

Captcha loading...