ආහාර හිගයක් ඇති ඕනෑම දරුවෙකුට හෝ පවුලකට උපකාර කිරීමට ජනපතිගෙන් විශේෂ වැඩපිළිවෙලක්

Share Button

ද්‍රරිද්‍රතාවය නිසා ආහාර නොමැතිවීමේ ගැටඵවලට මුහුණදෙන ඕනෑම දරුවෙකුට හෝ පවුලකට උපකාර කිරීම සදහා ජනාධිපතිතුමාගේ උපදෙස් මත විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කර තිබේ.

ඒ සම්බන්ධ වැඩි විස්තර 011-4 354 647 දුරකථන අංකය අමතා ලබාගත හැකිය.

Share Button

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත.

Captcha loading...