අද විනිමය අනුපාතය

Share Button

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අද නිකුත් කළ විනිමය අනුපාත වාර්තාවට අනුව ඇමෙරිකානු ඩොලරයක ගැණුම් මිල රුපියල් 359.18 ක් ලෙසද විකුණුම් මිල රුපියල් 369.92 ක් ලෙසද සටහන්වී තිබුනි. ස්ටර්ලිං පවුමක ගැණුම් මිල රුපියල් 401.56 කි. විකුණුම් මිල රුපියල් 410.36 ක් විය.

Share Button

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත.

Captcha loading...