මහවැලි උරුමය නිවසටම

Share Button

මහවැලි කලාපවල වාසය කරන ඉඩම් හිමිකම් නොමැති පවුල් පහලොස් දහසක් සඳහා හිමිකම් ඔප්පු ප්‍රදානය කිරීමේ මහවැලි උරුමය නිවසටම වැඩසටහන අද ඇරඹෙයි.

මහවැලි කලාපවල වෙසෙන පවුල් තුන් ලක්ෂ පණස් දහසක් අතරින් පවුල් ලක්ෂ දෙකකට මේ වන විට හිමිකම් ඔප්පු ලබා දී තිබේ. ඉතිරි පවුල් එක්ලක්ෂ පණස් දහස අතරින් තෝරාගත් පවුල් පහලොස් දහසකට මෙවර හිමිකම් ඔප්පු පිරි නැමේ.

ඉඩම් ප්‍රතිලාභියාගේ නිවෙස වෙත ගොස් හිමිකම් අයිතිය ලබා දීම මෙවර ඔප්පු ප්‍රදානය කිරීමේ විශේෂයත්වය බව රොෂාන් රණසිංහ අමාත්‍යවරයා ජාතික ගුවන්විදුලියට පැවසීය.

Share Button

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත.

Captcha loading...