පනත් කෙටුම්වත් දෙකක් විවාදයකින් තොරව සම්මත වෙයි

සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහ සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත සහ අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහ සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත අද පාර්ලිමේන්තුවේදී විවාදයකින් තොරව සම්මත

Read more

තම ආර්ථික වැඩපිළීවෙලට එකග නම් රජය සමග එක්ව කටයුතු කරන බවට පාඨලී චම්පික මන්ත්‍රිවරයාගෙන් ප්‍රකාශයක්

තමා ඉදිරිපත් කරන ආර්ථික වැඩපිළීවෙලට එකග වන්නේ නම් රජය සමග ඒකාබද්ධව කටයුතු කිරීමට තමා සුදානම් බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි පාඨලී චම්පික

Read more

21 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත අද අමාත්‍ය මණ්ඩලයට

21 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට අදාල පනත් කෙටුම්පත අද රැස්වන අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කිරිමට නියමිතයි. අමාත්‍ය මණ්ඩලය තුල සාකච්ඡා කර

Read more

21 වන සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් පක්ෂ නායකයින් අතර විශේෂ සාකච්ඡාවක් අද

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 21 වන සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් පක්ෂ නායකවරුන් අතර විශේෂ සාකච්ඡාවක් අද පස්වරුවේ පැවැත්විමට නියමිතයි. එම සංශෝධනය අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත්

Read more

21 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් හෙට අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේදී

යෝජිත 21 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ හා අධිකරණ අමාත්‍ය විජේදාස රාජපක්ෂ යන මහත්වරු සහ

Read more

21 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට මගපෙන්විම සදහා අමාත්‍ය අනු කමිටුවක්.- ඉන් පාර්ලිමේන්තුවට වැඩි බලතල.

19 වැනි සහ 20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පදනම් කරගෙන 21 වන ආණ්ඩුක්‍රම සංශෝධන කෙටුම්පත සකස් කිරිමට තීරණය කෙරේ. පවතින

Read more