ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 22 වන සංශෝධනයට ඇමති මණ්ඩල අනුමැතිය

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 22 වන සංශෝධනයට ඇමති මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබෙයි. කොළඹ ඊයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවක දී ඇමති ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

Read more

22 වන සංශෝධනය සම්මතවීමෙන් පසු රටට නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක්

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 22 වන සංශෝධනය පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත වීමෙන් පසු නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් හදුන්වාදීම කෙරෙහි රජයේ අවධානය යොමුකර ඇතැයි ඇමති ආචාර්ය

Read more