කොළඹ පාසල්වල උසස්පෙළ සිසුන්ට කොවිඩ් එන්නත ලබාදිම ඇරඹෙයි

මෙවර අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයට පෙනි සිටින කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ සියලු අධ්‍යාපන කලාපවල සිසුන් සදහා ෆයිසර් එන්නත ලබාදිම

Read more

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල්වල උසස්පෙළ සිසුන්ට කොවිඩ් මර්දන එන්නත ලබන 15 වැනිදා සිට

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල්වල උසස් පෙළ සිසුන්ට කොවිඩ් මර්දන එන්නත ලබාදිම ලබන 15 වැනිදා සිට ආරම්භ කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ අතිරේක

Read more